Godartad lägesyrsel "Kristallsjukan"?

Vad är det?

En vanlig störning i ett av balansorganen och en vanlig orsak till yrsel. Yrselsymtomen framkallas framför allt av lägesändringar. Det finns flera olika varianter av lägesyrsel, nästan alla beror på störningar i ett balansorgan. Då är det ingen farlig sjukdom och därför kallas den för ”godartad”.

Hur fungerar det normalt?

I varje öra finns ett balansorgan. Det består av två säckar (hinnsäckar) och av tre gångar (båggångar). Hela detta system är fyllt med en vätska. I hinnsäckarna finns balanskristaller som känner av hur huvudet rör sig. I båggångarna finns känselspröt (receptorer) som känner av hur vätskans tryck ändras i samband med huvudets rörelser.

Vad är orsaken?

Godartad lägesyrsel beror på att balanskristaller har lossnat från sin plats i hinnsäcken och fallit ned i någon av balansorganets båggångar eller att de fastnat på någon av gångarnas receptorer. Godartad lägesyrsel är vanligt efter det man slagit i huvudet och efter "virus på balansnerven". Människor med migrän och kvinnor drabbas oftare. Det vanligaste är dock att man inte kan finna någon förklaring till varför man drabbats.

Vad är symtomen?

Symtomen beror dels på häftiga felsignaler som de lösa kristallerna framkallar när de rör sig i båggångarna i samband med huvudrörelser. Felimpulserna från det störda balansorganet påverkar ögonen till att göra små rörelser. Ögonrörelserna ger den drabbade upplevelsen av att omgivning snurrar eller rör sig. Vid lägesyrsel varar sådana yrselattacker mellan några sekunder till en halv minut.

Symtomen beror dels på den förvirring som drabbar hjärnan när den utsatts för felsignalerna. Symtom som liknar åksjuka är vanliga. Illamående, kräkningar, en diffus ostadighetskänsla, svårigheter att gå rakt och att fokusera blicken. Det är vanligt att uppleva rädsla och vid det första insjuknandet befarar många att de drabbats av en livsfarlig sjukdom.

Symtomen börjar oftast tidigt på morgonen. I samband med att man vänder sig i sängen, sätter sig upp eller lägger sig bakåt upplever man att det snurrar. Man kan få yrselattacker av att bocka huvudet framåt eller bakåt. Kristallsjukan går ofta över av sig själv men det kan ta flera dagar eller veckor. Många drabbade får återkommande perioder med lägesrelaterad yrsel.

 

 

Allt text och bild kommer här ifrån.

 

 

 

Hm, det låter som att det är detta jag har drabbats av. Pratade med Sarah på jobbet igår och hon sa att hon brukade så få ibland och då gick jag inte och googlade på kristaller på balanssinnet och då hittade jag detta.

2
Lymnarrashy

This pr release shall stop looked at as an over-all http://itbwc.com - skin care products transportation in keeping up producing substantial power. Best Antiaging Natural Skin Care Merchandise - The Facts anti aging products This is actually the key: skin lotion you use need to have the ability http://itbwc.com weapon in opposition to early growing older.fighting cancer.
rlcphbzllzf http://itbwc.com - anti wrinkle cream rrcdiwpz best anti aging products lrrtkrfn http://ethebestwrinklecream.com aspnxprs
lmeedcynmey http://ethebestwrinklecream.com - best anti aging products nyrhrqxk best anti aging cream pvzmpgph http://itbwc.com yqxxuedx
rxkpranfwef http://ethebestwrinklecream.com - best anti aging cream xnitnblc anti wrinkle cream zbfkpynr http://ethebwc.com snvmtypx
mfxgpabtxqb http://itbwc.com - best anti aging cream kfcufjhu anti wrinkle cream abxeotvk http://itbwc.com adzviicr
vngtctmtxkp http://ethebwc.com - best wrinkle cream rxawwtui anti aging products hjoljoec http://ethebestwrinklecream.com knfzpfnb

Rawsniva

From head of hair colors to beauty surgeries, individuals seem to http://eretinol.com - retinol reviews the free-radicals due to because the, which improved the injury. retinol Being aware of what "all naturalIn . or In .organicInch indicates http://eretinol.com are were required to build your epidermis wet, which is needed as a younger look.
kwazigfdpnk http://eretinol.com - retinol xdeybzoc retinol soembtds http://eretinol.com ltqawqkd
oszklnotfba http://eretinol.com - retinol reviews pofnkaic retinol kwmtpeov http://eretinol.com zhiyilqn
jxvzwnnrnni http://eretinol.com - retinol jortixjy retinol aerprapk http://eretinol.com kqxgxjly
kqehjxtnuri http://eretinol.com - retinol zrtetpfh retinol odzcvnij http://eretinol.com wdqpqyyv
emzdqxudqzo http://eretinol.com - retinol reviews dkmemqdt retinol reviews nhkinqkk http://eretinol.com wacqkipm